پیش فاکتور دریافت فایل
ریاضیات3تجربی
6161
رایگان
.pdf
269 کیلوبایت
توضیحات:
این درس از نظر ریاضیدان ها علم شیرینی است واینکه این درس به دانش آموزان می آموزد که در هر ریاضی مهندسی فیزیک برق الکترونیک و...میتوان مسئله ای را به کمک فرمول های ریاضی حل کرد

1397/7/27 - دیبافایل